Il tuo download partirà tra poco

surfaceevolutioneng-1.pdf    |    3 MB

Se il download non comincia entro 3 secondi, clicca sul pulsante sotto

Download manually

How copper & copper alloy surface appearances evolve

En broschyr med verkliga byggnader med koppar- och kopparlegeringbyggnader, direkt efter byggandet och några år senare.